Technologické riešenia

Vyvinieme pre vás sofistikované automatizačné riešenia, ktoré zlepšia vašu produkciu, zefektívnia prácu a ušetria náklady spojené s ľudskými zdrojmi.

Váš projekt

Naše riešenia

Na každý projekt nahliadame individuálne, upúšťame od šablónovitých postupov. Každé riešenie je pre nás zároveň výzvou ako spraviť veci lepšie a efektívnejšie.

Ladíme do detailov. Simulácia výrobného procesu prebieha priamo v Stanko Tech, ešte pred uvedením projektu do prevádzky.

Zameriavame sa na vysokú použiteľnosť projektu bez nutnosti znalosti rozsiahlej projektovej dokumentácie.

Konštruujeme jednoducho a efektívne, využívame čo najviac unifikovaných riešení.

Projekt pred výrobou podrobíme analýze a navrhneme riešenia, ktoré sú nielen funkčné, ale zlepšia celkový očakávaný výsledok.

Zastrešujeme celý proces výroby, neoutsourcujeme. Váš projekt je konzultovaný naprieč každým oddelením.

Neustále sledujeme trendy v oblasti automatizácie. Vďaka našim riešeniam ste vždy o krok vpred.

Konštrukcia

Konštruktéri navrhnú celkovú dispozíciu, dizajn a materiálové riešenie pre váš projekt.

Elektroprojekcia

Elektroprojektanti spracujú projekt v súlade s platnou legislatívou a za použitia špičkových zariadení.

Programovanie

Programovacie oddelenie vyvinie optimálny software zameraný na riadenie a monitorovanie vašich operácií s ohľadom na čo najefektívnejšiu automatizáciu všetkých procesov.

Montáž

Odborní montážni pracovníci precízne zostavia váš projekt. Pri výrobe a montáži využívame čo najväčší sortiment štandardizovaných komponentov.

Fine-tuning

FT manažéri finálne odladia váš projekt z hľadiska bezpečnosti, kvality a ergonómie.

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si stretnutie

Fine

Tuning

Robíme veci inak. Robíme ich lepšie.

Všetky zmeny počas odlaďovania zariadenia sú zaznamenávané do dokumentácie. Dodaná dokumentácia je aktuálna podľa posledného stavu. Vykonávame aj validáciu zariadení podľa požiadaviek zákazníka - čas cyklu, meranie hlučnosti zariadenia a iné.