aktualita

Podporujeme duálne vzdelávanie

Rovnako ako predchádzajúce roky, aj tento rok sme sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Veríme, že sa nám podarí motivovať a vzdelávať mladých ľudí, ktorí po ukončení školy rozšíria náš tím.

Spoločnosť StankoTech spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania so Strednou odbornou školou technickou so sídlom vo Zvolene v odboroch:

  • Mechanik elektrotechnik – kód odboru štúdia 2697 K
  • Mechanik číslicovo-riadených strojov – kód odboru štúdia 2412 K
  • Mechanik opravár-stroje a zariadenia – kód odboru štúdia 2466 H 02

A Strednou odbornou elektrotechnickou so sídlom v Banskej Bystrici v odboroch:

  • Mechanik – mechatronik – kód odboru štúdia 2679 K
  • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – kód odboru štúdia 2426 K
  • Mechanik – nastavovač – kód odboru štúdia 2411 K