Info header: 
AKO
Info subheader: 
sme zefektívnili
Info popis: 

Požiadavka klienta: vyvinutie robotizovaného pracoviska zameraného na finálnu kompletizáciu produktu. Na pracovisku budú vykonávané montážne a kotrolné operácie, ktoré boli predtým realizované operátormi vo viacerých pracovných staniciach.

Naše riešenie: na základe nášho návrhu je robotizované pracovisko vybavené dvoma priemyselnými robotmi a je schopné realizovať všetky požadované operácie na jednom mieste.  Naše riešenie prinieslo úsporu potrebných operátorov, úsporu priestoru a minimalizovalo presuny jednotlivých komponentov medzi pracoviskami.

Výsledok: klientovi sme realizáciou nášho riešenia priniesli úsporu 24 m2 prevádzkovej plochy a 2 operátorov na 1 zmenu

Info image: 
Cena: 
1 000 000 €
Šípky: 
+
24
m
úspora prevádzkovej plochy v montážnej hale
-
2
operátori na 1 pracovnú zmenu oproti pôvodnému plánu
Info subheader uppercase: 
VAŠU PRODUKCIU