aktualita

Športový deň v Stanko Tech

Počas športového dňa sa súťažilo o putovný pohár, ročník bol významný aj jedinečným firemným jubileom.

Šport patrí k firemnej kultúre Stanko Tech

Aj tento rok sa v auguste konal športový deň v Stanko Tech, ktorý sa počas rokov našej existencie stal neoddeliteľnou tradíciou našich mimofiremných aktivít. Pracovníci všetkých oddelení súťažili v štvorčlenných tímoch v tradičných aj menej konvenčných súťažných disciplínach. Víťazom odovzdal putovný pohár riaditeľ spoločnosti p. Stanko.

Mimofiremné aktivity sú pre nás veľmi dôležitou súčasťou firemnej kultúry. Ako technologická firma máme tradičnú prevahu mužských kolegov, preto je práve športový deň vítaným spestrením našich bežných pracovných povinností,“ hovorí p. Stanko.

Spoločnosť Stanko Tech sa okrem vlastných športových udalostí zúčastňuje aj lokálnych športových akcií vo forme sponzoringu. Dlhoročné partnerstvo v tejto oblasti udržujeme napríklad so Slovenskou federáciou karate a bojových umení či  HC 05 Banská Bystrica.

Významné firemné jubileum

Tento ročník bol športový deň spojený aj s významným míľnikom - oslavou 30-teho výročia založenia spoločnosti. Riaditeľ spoločnosti p. Stanko v príhovore zosumarizoval historické míľniky našej spoločnosti a predostrel víziu smerovania do ďalších rokov. Prebehlo ocenenie pracovníkov za dlhoročné pôsobenie v našej spoločnosti. V Stanko Tech máme dokonca niekoľko pracovníkov, ktorí u nás pôsobia od jej založenia, za čo im patrí osobitné poďakovanie. Pracovníci boli počas športového dňa ocenení spomienkovými plaketami.