aktualita

Tím StankoTech pri dobrovoľníckej práci v škôlke

StankoTech pomáha mestu Banská Bystrica

Tlačová správa

Banská Bystrica
05.06.2020

StankoTech pomáha mestu Banská Bystrica


Keď sa priemysel spomalí, inštitúcie zatvoria, podujatia zrušia, školy stíchnu a spoločnosťou sa začnú šíriť obavy a skepsa, máme vždy viacero možností, ako sa zachovať. My v StankoTech sme sa rozhodli podporiť mesto, v ktorom už viac ako 30 rokov úspešne podnikáme a prispieť tak k čo najrýchlejšiemu návratu spoločnosti do bežných koľají.

Vytrhávanie buriny pri čistení oddychovej zóny pre deti


Iniciatíva o podpore mesta sa zrodila bleskovo. Manažment spoločnosti StankoTech, ktorému bol koncept spoločenskej zodpovednosti vždy  blízky, oslovil predstaviteľov mesta Banská Bystrica a ponúkol pomoc na báze dobrovoľníctva. V spolupráci s Mestským úradom boli vytypované inštitúcie a aktivity, v rámci ktorých bolo možné podporiť vybrané mestské organizácie.

Materská škola 9. mája

V prvej fáze sme sa zamerali na zveľadenie prostredia Materskej školy 9. mája. Vybraní zamestnanci upravili vonkajšie okolie škôlky, vyčistili pieskoviská a oddychové zóny pre škôlkárov, skrášlili bylinkovú záhradku, natreli bráničku a pomohli pri úprave interiéru podľa predstáv vedenia škôlky.

Zamestnanci StankoTech pri čistení chodníka škôlky od buriny   Zamestnanec StankoTech pri maľovaní bráničky v škôlke

Veríme, že malí obyvatelia Banskej Bystrice budú mať aj vďaka nám o niečo príjemnejší opätovný vstup do škôlkárskeho režimu a že i ďalšie pripravované aktivity rovnako padnú na osoh malým i tým skôr narodeným Banskobystričanom.

 

Oddychová zóna pre deti - pred a po úpravách  Pieskovisko pred a po vyčistení