Robotizované pracoviská

Špeciálne určené pracovisko jednoúčelové alebo univerzálne určené na zložité technologické operácie, pri ktorých je kladený dôraz na vysokú variabilitu pri manipulácií a technologických operácií.

AKO

sme zefektívnili

VAŠU PRODUKCIU

Robotizované pracovisko zamerané na kompletizáciu produktu

Požiadavka klienta: vyvinutie robotizovaného pracoviska zameraného na finálnu kompletizáciu produktu. Na pracovisku budú vykonávané montážne a kotrolné operácie, ktoré boli predtým realizované operátormi vo viacerých pracovných staniciach.

Naše riešenie: na základe nášho návrhu je robotizované pracovisko vybavené dvoma priemyselnými robotmi a je schopné realizovať všetky požadované operácie na jednom mieste.  Naše riešenie prinieslo úsporu potrebných operátorov, úsporu priestoru a minimalizovalo presuny jednotlivých komponentov medzi pracoviskami.

Výsledok: klientovi sme realizáciou nášho riešenia priniesli úsporu 24 m2 prevádzkovej plochy a 2 operátorov na 1 zmenu

Cena: 1 000 000 €
 • +
  24
  m
  úspora prevádzkovej plochy v montážnej hale
 • -
  2
  operátori na 1 pracovnú zmenu oproti pôvodnému plánu

Máte záujem o naše riešenia?

Dohodnite si stretnutie

Spolupracujeme

Spolupracujeme

Fine

Tuning

Robíme veci inak. Robíme ich lepšie.

Všetky zmeny počas odlaďovania zariadenia sú zaznamenávané do dokumentácie. Dodaná dokumentácia je aktuálna podľa posledného stavu. Vykonávame aj validáciu zariadení podľa požiadaviek zákazníka - čas cyklu, meranie hlučnosti zariadenia a iné.